Test fotografických znalostí

Popis

  • E-kniha:
    Není
  • Video:
  • Lekcí:
  • Obtížnost:
  • Autor:
    Michal Bartoš a Ing. Pavel Kristián

Otestujte si svoje znalosti fotografických termínů i některých základních postupů.

Přiložený soubor ve formátu PDF obsahuje celkem 24 otázek na základní fotografické znalosti. Doporučujeme test si „zakoupit“ standardním způsobem (jeho cena je 0 Kč), stáhnout a pokusit se na otázky nejlépe písemně odpovědět. Odpovědi na test si stáhnete z Vyhodnocení testu – stažení.

Test připravil a otázky formuloval Michal Bartoš, odpovědi a případná vysvětlení připravil Pavel Kristián.